Calpe Gallery are bucuria să prezinte debutul grupului artistic „Pastila Roz” format din artiștii Marian Codrea, Beaver și curatorul Indig David-Aron. ''Un cuvânt pompos – Expoziţie de artă contemporană'' se deschide marţi, 11 februarie 2014, ora 18.
Vor prezenta curatorul expoziţiei – Indig David - Aron şi scriitorul Robert Şerban.

Curatorul Indig David-Aron:
“Ca expresie artistică grupul „Pastila Roz” se axează pe o abordare a esteticii urâtului, aceasta cuprinde urâtul propriuzis precum și cel psihologic. (...)
Prezintă o critică parodică, ironică a unei mentalități a frumosului excesiv, nesabotând frumosul propriuzis, însă lovind în obsesia contemporană de înfrumusețare, și de auto-iluzionarea voită ce conduce la comoditatea și calmul contemporan în locurile nepotrivite.“


Scriitorul Robert Şerban:
„Tinerii din Pastila Roz vor să tragă un pumn în mecla consumatorului de artă. Şi nu doar un pumn, ci şi un şut în fundul dolofan de atâta comoditate şi de prea mult stat pe banchetele muzeelor ori ale galeriilor simandicoase şi sclifosite, în care mirosul banilor îl bate măr pe cel al … uleiurilor şi acrilicelor. Dar cam asta vrea majoritatea tinerilor artişti, nu?

Da, însă una dintre diferenţele importante între cei care ne „servesc” Pastila Roz şi ceilalţi este că pastiliştii afirmă şi îşi asumă programatic, în scris, revolta. Ca în avangardă! Dacă mai este posibil şi, mai ales, rentabil un astfel de avangardism în secolul XXI, vom afla peste câţiva ani, când Pastila Roz se va dizolva şi va fi absorbită – sau nu – de organismul cultural.
Până atunci, sunt de urmărit aceşti „combatanţi” şi lucrările lor fiindcă au inteligenţă, curaj, dramatism, umor. Şi puţin… roz!”

Grupul „Pastila Roz” cu ''Un cuvânt pompos – Expoziţie de artă contemporană'' se poate vedea la Calpe Gallery în perioada 11 februarie – 1 martie 2014, orar marţi – vineri 15 – 19, sâmbătă 11 – 15.


 
„Pink Pill” Group, “A gonflated word – Exhibition” @ Calpe Gallery
11 February - 1st of March 2014
Curator Indig David-Aron

Calpe Gallery is pleased to present to you the first exhibition of the artistic group named “Pink Pill”, having Marian Codrea, Beaver as main artists and Indig David-Aron as curatore.
“A gonflated word – Exhibition of contemporary art” is oppening on Tuesday 11th of February 2014, 18 o'clock.
Presenting: the curator Indig David-Aron and the writer Robert Şerban.

The curator Indig David-Aron:
“As an artistic expression, “Pink Pill” Group is mainly orriented towards presenting the ugly, including the ugliness in itself and also the psychological one. (...)
Their art present a parody critic, an irony of a mentality focused on excessive beauty, without compormising the real beauty. Strikes hard on the contemporary obsession of becoming beautiful and the wanted auto-ilussion of being beautiful which drives to beauty as commodity and contemporary calm in the most unexpected places.”


The writer Robert Şerban:
„The young group „Pink Pill” with their art, wants to punch the consummer of contemporary art. It’s not just a punch, but a kick in the bottom – a hard kick – hard because of too much human commodity and too much seating on the fancy and finical museum benches where the smell of ... money beats the paint and acrylics smell. And this is in line with what the majority of today youth wants, isn't it?!
Yes, but one of the major differences between the group „serving us” the „Pink Pill” and the other is that the Pink Pill strongly affirms and assume their revolt in a pragmatic way, in written. Like in the avangard. If it is still possible, and above all, profitable, such an avangardism in the XXI century, we will surely find out in a few years, when and if Pink Pill
will disolve or will be absorbed – or not - by an cultural movement/organisation.
Until then, is worth to follow these „young figthers” and their work of art, because of their intelligence, courage, dramatism and hummor. And a little bit of ... Pink!”

„Pink Pill” Group with “A gonflated word – Exhibition of contemporary art” can be seen at Galpe Gallery between 11 February and 1st of March 2014 – open from Tuesday to Friday,15-19 and Saturday 11-15.

 

 

 

 

Pastila Roz
Un cuvânt pompos – Expoziţie de artă contemporană

 

 

 

 

 

Bastion Theresia corp D Timisoara
11 februarie 2014 - 01 martie 2014