"Pentru Sorin Nicodim, pictura este un exerciţiu constant de educare a simţirii şi de filtrare a impulsivităţii în vederea unei alianţe mult mai solide cu materia, care îl fascinează prin bogăţia nuanţelor ei. Materia îi oferă o provocare necontenită, trebuie înţeleasă, dar şi stăpânită prin apropriere; forţa ei nu trebuie eliminată din pictură, ci doar potenţată pentru a sugera, în mic, prin metonimie, ceea ce se întâmplă în univers. Astfel, pânza sau suprafaţa de pictat devine un câmp experimental asupra căruia se descarcă energii, se creează alianţe sau se confruntă forţele obscure ale teluricului cu forţele celestului." - Ileana Pintilie

 

 

 

 

 

 

Sorin Nicodim
pictură

 


 

 

 

 

 

Bastion Theresia corp D Timisoara
27 mai - 14 iunie 2014